Logo of church

Stjernevinge - kunst der involverer os

# Nyt fra Jakobskirken

Udgivet af Mogens Ohm Jensen tirsdag d. 3. januar 2023 kl. 07:51.
Stjernevinge - kunst der involverer os

Alle kan blive medskabere på 'Stjernevinge'

Leona hængte omhyggeligt den fine stjerne op på væggen, den hun havde valgt ud for hendes lillebror på hans dåbsdag. Smilene bredte sig på familiens ansigter. Nu har Jamie sin stjerne blandt alle de andre i netværket.
Sådan blev dåben rundet af, da gudmoderen bar lille Jamie forbi 'Stjernevinge' og ud af kirken.

Kunstværket ’Stjernevinge’ blev indviet 1. søndag i advent 2022. Smukt breder mosaikken sig ud over væggen i Jakobskirken.

Roskilde-kunstnerne Helle Hove og Iben Brøndum står bag det levende værk med stjerner udført af børn, unge og voksne fra sydbyen i Roskilde. Det er skabt af simple materialer: perler af plast, som ethvert barn er fortrolig med. Det enkle løftes op til en æstetisk helhed af det filigran-agtige mønster, som på én gang er stramt komponeret og livligt som det udfolder sig over væggen.

Den interaktive dåbsudsmykning er en nyskabelse i dansk kirkekunst. Processen har været 9 år undervejs fra idé over udformning til fundraising og virkeliggørelse.

 

Tidl. biskop Peter Fischer-Møller fordybet i samtale med kunstneren Helle Hove på indvielsesdagen

Sognepræst Mogens Ohm Jensen udtaler på vegne af kunstudvalget:

”Netværket bliver et billede på, hvordan vi hænger sammen med Gud og med hinanden. Vi er mennesker skabt i Guds billede og samtidig individer, små og store variationer af det fælles. Som døbte indgår vi i menighedens fællesskab og sætter vores præg på visionen af tro, håb og kærlighed.

De frie felter er en stående indbydelse til flere om at byde ind og blive en del af netværket. Hele tiden er 'Stjernevinge' i bevægelse, når nye stjerner spiller sammen med dem, der allerede hænger der, og andre skifter plads eller tages ned.

Kunstværket med dets interaktive dimension, hvor stjerner løbende kommer til i samspil med børn og familier i bydelen, er et konstruktivt bidrag til den aktuelle debat om faldende dåbstal i folkekirken og hvordan relationerne mellem folk og kirke styrkes.”