Logo of church

24. jan. 2023: En præsentation af manden bag genopbygningen

# Historie

Udgivet af Anne Skouboe tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 14:38.
© Fogh & Følner
24. jan. 2023: En præsentation af manden bag genopbygningen

Hyltebjerg Kirke skal genopbygges, så meget er slået fast af et enigt menighedsråd. Nu, hvor dén beslutning er truffet, hvad skal der så ske?

Som de fleste nok kan sætte sig ind i, så er det ikke bare sådan lige at bebygge en brandtomt. Hvad kan overhovedet lade sig gøre? Hvad skal bevares, og hvad må rives ned? Hvilke ting skal man tage hensyn til? Og hvem kan forestå så stor en opgave?

Og vinderen er...

Valget er faldet på Stig Andersen og arkitetkfirmaet Fogh & Følner, og menighedsrådet føler sig i gode hænder her.

Arkitektfirmaet Fogh & Følner

Fogh & Følner har gennem årene beskæftiget sig med både nybyggeri og restaurering/ombygning af  kirker, kulturhuse, museer, biblioteker mv. Blandt deres opgaver finder vi Frederiksborg Slot, Vor Frelsers Kirke, Københavns Politigård, Nyboder og Kastellet. Fogh & Følner tilbyder totalrådgivning, dvs. de har ansvaret for både arkitekt- og ingeniørarbejde, byggeledelse, mv.

Arkitekt Stig Andersen og holdet bag

Stig Andersen er kgl. bygningsinspektør, arkitekt MAA og ejer af Fogh & Følner. Han en velbevandret herre i kirkelig sagsbehandling, dels gennem sit arbejde i det kgl. bygningsinspektorat, dels via sin rolle som bygningskyndig rådgiver for adskillige menighedsråd og provstier. Stig Andersen er desuden arkitektfaglig rådgiver for Kulturministeriet i forbindelse med sager under bygningsfredningsloven.

Med sig har han et hold af kompetente ingeniører og bygningskonstruktører. Fælles for dem alle er, at de har en solid erfaring med såvel nybyggeri som større restaureringsprojekter af historiske og fredede bygninger. 

Hvor langt er vi?

Fogh & Følner er allerede godt igang med de indledende forundersøgelser af kirkeruinen. Her ser de bl.a. på, hvad der kan genbruges, og hvad der skal erstattes af nyt. Der tænkes meget i grønne løsninger, og genbrug af de materialer, der ikke er ødelagt af branden. F.eks. er en stor del af kirkens gule gulvfliser intakte, og det er sandsynligt, at de vil kunne indgå i det nye byggeri.

Til alles store glæde har Stig Andersen og hans team fundet kirkens røde ydermure og de lodrette betonkonstruktioner intakte. Elevatortårnet ser også ud til at have overlevet branden. Det samme gælder desværre ikke de gule indermure, der omgiver kirkerummet. De er stærkt beskadiget af de høje varmegrader under branden og skal derfor erstattes af nyt murværk. Ilden og slukningsarbejdet har sandsynligvis udløst kemiske reaktioner i el-installationerne, og de skal udskiftes i hele bygningen.

Siden Hyltebjerg Kirke stod færdig i 1960 er kravene til isolering og regnvandshåndtering skærpet, og det skal der selvfølgelig tages højde for i genopbygningen. Menighedsrådet stod i forvejen foran en udskiftning af vinduerne i kirkesalen, da de længe har været utidssvarende, og rådet var også begyndt at undersøge, hvordan de kolossale mængder regnvand fra kirkens tag kunne håndteres. Her bliver der altså tale om at foretage justeringer, der under alle omstændigheder skulle have været gjort. 

Alle glæder sig til samarbejdet og ser med tryghed frem til genopbygningen af Hyltebjerg Kirke med Stig Andersen og Fogh & Følner ved roret.

Du vil måske også kunne lide...