Logo of church

Kirke- og kulturmedarbejder søges

# Aktuelt i Adventskirken

Udgivet torsdag d. 2. maj 2024 kl. 11:18
© Emil Lund Pedersen
Kirke- og kulturmedarbejder søges

Kirke- og kulturmedarbejder søges til Adventskirken i Vanløse

Stillingen ønskes besat 1. august 2024 og er på 27 timer pr. uge.

Vi er en rummelig og dynamisk folkekirke med mange forskellige aktiviteter.

Har du lyst til, som kirke- og kulturmedarbejder, at:

 • blive en del af et aktivt sogn, der har ambition om at række ud til flere,
 • komme til at spille en vigtig rolle i at skabe gode aktiviteter i samarbejde med præster, andre ansatte og frivillige ildsjæle,
 • indgå i en spændende arbejdsplads, hvor der er plads til at udvikle nye aktiviteter,

...så har vi brug for dig!

Arbejdsopgaverne omfatter:

 • Tilrettelægge og varetage undervisning af minkonfirmander og lejlighedsvis konfirmander i samarbejde med præsterne
 • Være bindeled til menigheden
 • Planlægning af og deltagelse i børne- og familiegudstjenester i samarbejde med præsterne, samt stå for børnehjørne ved de store helligdage
 • Være bindeled til børneinstitutioner
 • Koordinering, fastholdelse og rekruttering af frivillige
 • Koordinering og gennemførelse af kirkelige aktiviteter for hele menigheden
 • Tovholder for Rytmisk legestue (babysalmesang)
 • Koordinering af Grøn kirke aktiviteter

Dine kompetencer:

 • Du er udadvendt og har lyst til at arbejde med mennesker i alle aldre
 • Du er god til samarbejde, men kan også arbejde selvstændigt og systematisk
 • Du har overblik og kan holde mange bolde i luften
 • Du har kendskab til Folkekirken og en god kristendomsforståelse
 • Du er imødekommende og rummelig og god til at skabe kontakt mellem mennesker
 • Du er kreativ og iderig
 • Du er evt. uddannet kirke- og kulturmedarbejder

 

Du ansættes ved Adventskirkens Menighedsråd og får arbejdsplads i Adventskirken og eget kontor. Du kommer til at indgå i et team med to præster, en kordegn, en organist og fire kirketjenere.

Nogle af opgaverne skal løses aften og i weekender - bl.a. deltagelse i familiegudstjenester.

Lønforhold

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere / kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 321.915 kr. – 426.538 kr.(nutidskroner/fuldtidsstilling). Fikspunktet er 338.011 kr. (nutidskroner/fuldtidsstilling). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 35.368,33 kr. (nutidskroner/fuldtidsstilling).

Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 338.011 kr. – 482.873 kr. (nutidskroner/fuldtidsstilling). Fikspunktet er 354.106 kr.(nutidskroner/fuldtidsstilling). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 35.368,33 kr. (nutidskroner/fuldtidsstilling).

OK tillæg på 982 kr. (nutidskroner/fuldtidsstilling) pr. år.

 

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Dvs. at ovenstående beløb omregnes fra 37 timer til 27 timer

Aftale om indplacering af kirkefunktionæren i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og den forhandlingsberettigede organisation, som er Kirkekultur.nu Ansættelsen sker med tre måneders prøvetid. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til kontaktperson Mia Thorkenholdt på tlf. 40824598.

Ansøgningsfristen er 1. juni 2024. Ansøgning med relevante bilag sendes til 7059fortrolig@sogn.dk , mærket ”Kirke- og kulturmedarbejder”.

Første samtaler finder sted torsdag d. 13. juni.

 

 

Du vil måske også kunne lide...