Sirene-bøn for fred!

# Set og sket

Sirene-bøn for fred!

Hver første mandag i måneden kl. 12.00 - når du hører sirenetesten – opfordres du til at bede, uanset hvor du er, for fred, hvor der er brug for det.

  • Bed for dig selv alene
  • Bed sammen med andre - på invitation fra forskellige kirker/grupper, fra 12:00-12:30

Dette er et initiativ fra lokale kristne fra mange forskellige kirker og organisationer.

Nærmere oplysninger om steder, ressourcer osv. kan findes her: www.sirenprayer.lu   


Forslag til sirene-bøn 

Jesus, retfærdighedens herre, fredens fyrste,

Som sirenerne proklamerer deres advarsel:

Lad os bede for de mennesker, der længes efter fred og retfærdighed, uanset hvor i verden de befinder sig.

Særligt for .... (nævn mennesker og steder).

Vend tidevandet for alt, hvad der fører til krig og konflikt:

Måtte fred og retfærdighed blomstre på ny midt i murbrokkerne.

Bring de stolte og magtfulde ned, løft de ydmyge og nedværdigede op:

Beskyt og plej de svage og magtesløse.

Når vi løfter vores hænder i bøn, så styrk dem til kærlig handling:

Når vi løfter vores stemmer i bøn, så styrk dem til at tale på andres vegne.

Jesus, retfærdighedens herre, fredens fyrste,

hvor end sirenerne hyler deres advarsel: 

Må dit ord om fred og retfærdighed bringe lys og håb, 

nu og altid. 

Amen.


Ifølge Marias sang (Lukas 1:46ff) og Salmernes Bog 42:5, 85:10, 119;30

Du vil måske også kunne lide...