Energi optimering af alle kirkelige bygninger

# Nyt fra provstiet

Energi optimering af alle kirkelige bygninger

Der er udarbejdet lovpligtige energirapporter og foretaget energimærkning af alle de bygninger som sognene ejer og som loven foreskriver. Dette arbejde omfatter dog ikke kirker samt fredede bygninger (der er andre undtagelser også). For at få komplet overblik over behovene og økonomien i det, så har provstiudvalget igangsat udarbejdelse af energirapporter af alle kirker i provstiet samt Søllerøds fredede præstebolig. Dette arbejde forventes færdigt inden budgetforhandlingerne til september 2017, hvor provstiudvalget afholder budgetsamråd med menighedsrådene. En prioritering af hvad der haster mest og hvor der bedst kan spares vil ske i samråd med menighedsrådene.

Du vil måske også kunne lide...