Logo of church
Event image

Foredrags og sangaften ved Jens Grøn og Jutta Boisen-Møller

Onsdag 27. september 2023, kl. 17:30

Holy Trinity Church, Cannes

€ 20

Jens Grøn, violinist og pens. højskoleforstander på Vestbirk musikhøjskole samt redaktør af Højskolesangbogens 17. udgave. Jutta Bojsen-Møller, cand. mag., pens. lektor samt foredragsholder siden 1985. 

Vi havde begge mistet vores ægtefælle, da vi for få år siden mødtes til et konvent ved Mossø, hvor jeg var med som gæst. Vi kom til at sidde ved siden af hinanden ved kaffebordet og begyndte på en samtale om vores tab af ægtefælle, og hvordan vi hver især havde reageret. Dette møde blev begyndelsen til fortsat samtale, som udviklede sig til kærlighed. 

I denne fortælling om at finde sammen i en sen alder vil vi også fortælle om, hvordan meget binder os sammen på trods af en aldersforskel på 11 år. Det er først og fremmest en grundlæggende grundtvigsk livsindstilling. Samtidig har vi begge haft vores tidlige barndom i grænselandet, i et præstegårdsmiljø med en stærk sangtradition. Ud fra dette inddrager vi også, hvilken betydning Grundtvig og det at vokse op i grænselandet på hver sin side af grænsen har haft for os hver især. Vi blander dette med de sange, som har betydning for os. Sangene synges i fællesskab, og Jens, som er uddannet violinist, vil akkompagnere på violin eller klaver. 

Jens grøn vil også medvirke til musikgudstjenesten i St. Michaels kirke i Beaulieu-surMer den 1. oktober kl. 11.45 Pris 20 euro for foredragsaften samt efterfølgende traktement. Kan betales ved indgangen. Tilmelding senest 24. september til Birgitte på pasteur @eglisedanoise.dk

Du vil måske også kunne lide...