Inspirationsmøde om fremtidens kirkegård med biskop fra Ribe Stift Elof Westergård.

Tirsdag 12. marts 2024, kl. 19:00
Sorø Sognegård, Munkevænget 22, 4180 Sorø
Fri entré

Biskop Elof Westergaard:

Skabt, skrøbelig og håbefuld

Kirkegården er kultur og et værdifuldt fælles rum. Men den også truet. Vi opfinder andre og nye begravelsesrum, når vi skal herfra, og kirkegårdens værdi og eksistensberettigelse er svindende i manges bevidsthed. Elof Westergaard vil gerne tale kirkegårdenes betydning frem og han byder os, med sit foredrag, indenfor kirkegårdslågen og peger med et teologisk, kirkepolitisk og sjælesørgerisk blik på kirkegårdenes store betydning.


Fremtidens kirkegård som en blomstrende have

Gravsteder nedlægges hurtigere end tidligere, fordi de er for dyre. Samtidig med, at flere og flere vælger alternative begravelsesformer udenfor kirken. Kirkegårdene skal derfor forny sig for at bevare deres betydning.

Skal kirkegården også være et sted for meditation og stilhed? Et sted med planter og bistader, der kan fremme biodiversiteten? Skal der være plukselv blomsterbede? Kan man lave en mindelund med gravsten fra nedlagte gravsteder? Skal kirkegården være en mere aktiv del af lokalhistorien? Det er nogle af de spørgsmål, der rejses, når Sorø Klosterkirke tirsdag den 12. marts kl. 19 indbyder til debat om fremtidens kirkegård med indlæg af Elof Westergaard, biskop og formand for ”Foreningen for kirkegårdskultur” og Anders Grube, kirkegårdsleder i Sorø.

Gravskikke ændrer sig

Jordpåkastelse med ordene: ”Af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå” har i generationer været det centrale ved stort set alle begravelser i Danmark, fordi begravelser med selvfølgelighed fandt sted i kirken og på kirkegården.

Men gravskikke og vores syn på begravelser ændres i disse år, og derfor er selvfølgeligheden ophørt. Der er en stigende tendens til at planlægge sin egen begravelse eller bisættelse uden om folkekirken og de kirkelige ritualer. I 2011 blev 5795 personer begravet i Danmark uden medvirken fra en præst, mens antallet i 2006 var 4801 personer. En stigning på 21 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

De alternative begravelser som skovbegravelser eller askespredning over havet varetages ofte af en bedemand, og flere bedemandsfirmaer slår sig op på at forestå en verdslig begravelse.

Samtidig har stigende priser for et gravsted betydet, at gravsteder nedlægges hurtigere.

Har denne udvikling sat kirkegårdens betydning under pres? Betyder det, at dens værdi og eksistensberettigelse er svindende?

Er der behov for at forny kirkegården? Og i så fald: Hvilken fornyelse?

Mødet i Sorø Sognegård starter foredrag af biskop Elof Westergaard. Den efterfølgende debat starter med oplæg af kirkegårdsleder og akademigartner Anders Grube, der fortæller om de to kirkegårde i Sorø.

Alle med interesse for kirkegårdens fremtid inviteres til at komme.


Akademigartner Anders Grube:

Når jeg dør.

Det er hverken dyrt at blive begravet, bisat eller at få sit ”sted” passet på Sorø kirkegårde og der er mange valgmuligheder.

På mødet vil de forskellige muligheder og priser blive gennemgået

Betyder prisen noget for mit valg? Skal der bruges fossilt brændstof på mine jordiske rester?

For enkelte er der ønske om, at hvile mere ”naturligt” end det er muligt på en traditionel kirkegård. Denne mulighed, bortset fra spredning af aske over åbent hav, kan skabes på Sorø kirkegårde, men det bliver ikke billigere end det er nu.

Er der behov for flere valgmuligheder?  Hvordan skal fremtidens kirkegårde være? Hvilke formål skal fremtidens kirkegårde forsøge at opfylde?

Disse spørgsmål og mange flere vil blive drøftet på mødet.


Mødet i Sorø Sognegård starter foredrag af biskop Elof Westergaard. Den efterfølgende debat starter med oplæg af kirkegårdsleder og akademigartner Anders Grube, der fortæller om de to kirkegårde i Sorø.

Alle med interesse for kirkegårdens fremtid inviteres til at komme.Du vil måske også kunne lide...