Orienteringsmøde om Menighedrådsvalg

Tirsdag 14. maj 2024, kl. 17:00
Timotheuskirken, Christen Bergs Allé 5, 2500 Valby

Til efteråret er der valg til menighedsrådet og denne tirsdag aften i maj kan du blive meget klogere på, hvad det vil sige at sidde i menighedsrådet.

Vi afholder nemlig et orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i september samtidigt med kirkens menighedsmøde, hvor vi fortæller om det arbejde kirken har lavet og det vi vil lave. Så brænder du for personaleledelse, er du en haj til regnskaber eller kunne du bare godt tænker dig at være med til at træffe beslutninger om, hvad der skal foregå i kirken, er dette møde oplagt at komme til. - eller er du bare nysgerrig på kirken, som mød endeligt op. Vi sørger for god stemning samt noget at spise og drikke undervejs.

I menighedsrådet kan du blive en del af et velfungerende, arbejdsomt, engageret og hjertevarmt team, hvis fælles mål er at skabe en meningsfyldt og nærværende kirke for alle aldersgrupper. 

Vi glæder os til at se dig.

Hvad er et menighedsråd? Alle folkekirker i Danmark ledes af menighedsrådet, som består af frivillige, der på demokratisk vis er valgt ind i rådet af sognets folkekirkemedlemmer og af sognets præster, der automatisk indgår i rådet.  Menighedsrådsarbejdet handler om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke.Et menighedsråd sætter retningen for kirkens arbejde, og det er blandt andet menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken – meditation, koncerter, drop-in dåb og bryllup, legestue, flygtningecafé, voksenundervisning, sorggrupper, ungdomsgudstjenester eller noget helt andet, mulighederne er mange. Tilsammen bestemmer menighedsrådet, hvad deres kirke skal.

 

Du vil måske også kunne lide...