Logo of church
Event image

Orienteringsmøde / Menighedsrådsvalg 2024

Tirsdag 14. maj 2024, kl. 19:00

Sthens Kirke, Egevænget 2, 3000 Helsingør

Menighedsrådet

FÅ MERE AT VIDE OM MENIGHEDSRÅDSVALGET

Til efteråret - tirsdag den 17. september - skal der igen være valg til menighedsrådet, og vi afholder derfor et orienteringsmøde om "det gamle" menighedsråds arbejde 2020-2024 

Orienteringsmødet afholdes tirsdag den 14.maj kl. 19.

Den danske folkekirke er jo en yderst demokratisk organisation. Allerede i 1903 efter ”systemskiftet” i 1901 indførtes menighedsråd som et led i de bestræbelser, man efter 1901 gjorde sig for at gøre samfundet endnu mere demokratisk – det vakte således står opsigt, at også kvinder både fik stemmeret og blev valgbare – flere år før de blev det til byrådene – og hele tolv år før der til folketinget blev givet kvinderne valgret i 1915.

Menighedsrådene vælges for en fireårig periode til at lede og administrere kirkens daglige drift og aktiviteter. Antallet af medlemmer fastsættes efter sognets størrelse – i Sthens Sogn skal der vælges 10 – og vi mødes ca. 10 gange om året – ikke i juli eller december.

Ud over møderne er der også opgaver i forbindelse med aktiviteter, udvalg, møder i sognet og lignende.

Man vælges af sognets folkekirkemedlemmer. Menighedsrådsarbejdet handler om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke. Menighedsrådet har ansvar for

  • Kirkelivet
  • Kulturarven – kirkebygningerne
  • Kirkegården – vi er sammen med de tre andre bysogne ansvarlige for Helsingør Kirkegård
  • Personaleledelse – menighedsrådet har arbejdsgiveransvaret i forhold til de medarbejdere, der er ansat i kirken – med undtagelse af præsterne
  • Kirkens økonomi

Find inspiration ved at trykke på linkene:

https://www.menighedsraad.dk/k...

https://www.xn--helsingrstift-...

https://www.xn--helsingrstift-...

Med venlig hilsen
menighedsrådet

Du vil måske også kunne lide...